Vang Số LRSun K3.1A

Li Rui lít  (LRSUN)  là một hiệu ứng preamp Kara OK chuyên nghiệp, nhà sản xuất reverb, nó KTV preamp kỹ thuật số hiệu ứng DSP được gọi là hiệu ứng tốt nhất của đất nước, có hiệu lực là thực sự tương tự trong hoạt động là cấp trên, là xử lý âm thanh tập trung các nhà sản xuất chuyên nghiệp,

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi